DINs Ungdans Ensemble

DINs Ungdans Ensemble formas varje år av de unga yrkesstudenter som gör sin Yrkespraktik/APL (Arbetsplatsförlagda lärande) hos någon av Dans i Nords residenskoreografer.

De unga dansarna får möjlighet till utveckling och samtidigt fungera som goda förebilder och inspiratörer för andra unga människor runt om i Norrbotten.

Att bli yrkesdansare innebär en lång utbildning där yrkespraktik är en viktig grundpelare för att uppnå de krav som den globala arbetsmarknaden ställer på professionella dansare.

Runt om i hela världen har danskompanierna försökt underlätta för de unga dansarna genom att starta olika former av Juniorkompanier där man kan ”växa” in i rollen som dansare genom att få arbeta med koreografer och framföra dansverk för publik.

Att yrkesdansutbildningen och yrkespraktiken fungerar är viktigt för arbetsgivarsidan och branschen i stort. Därför har Dans i Nord inlett ett samarbete med bl.a Kungliga Svenska Balettskolan och olika koreografer och danskonstnärer för att erbjuda unga yrkesdansarstudenter plats i DINs Ungdans Ensemble.

Sedan 2013 har Dans i Nord tagit emot avgångsstudenter från Kungliga Svenska Balettskolans Yrkesdansarutbildning som gjort sin Arbetsplatsförlagt Lärande(APL) hos Dans i Nords residenskoreografer.

Sedan 2011 skall enligt den nya förordningen alla avgångselever på Kungliga Svenska Balettskolan ha Arbetsplatsförlagt Lärande som bekostas av Skolverket och där Dans i Nord är en samarbetspartner tillsammans med Kungliga Baletten, Cullbergbaletten, Norrdans, GöteborgsOperans Danskompani med flera.

Audition: Januari – mars

Praktikperiod: Augusti – Oktober

Innehåll:
Daglig träning i balett och modernt
Workshops
Följa kreationsperiod
Repetitioner och premiär
Turné

Deltagare i DINs Ungdans Ensemble:

2016: Alva Dunne, Daniel Wengelin, Teo Arici, Elin Ryman Myllyvaino, Shannon Taylor, Tekla Nilsson

2017: Anna Maxstadh, Alma Edbom, Malin Bergman, Bente Gesine Stockhausen, Victor Hermundstad, Ulrika Österlund, Natasha Åman Träger, Laura Kaljunen, Aaron Saira, Yasmin Cynthia Guzel, Nicole Persson, Eerika Kraft.

Bildgalleri

Klicka på respektive bild för att se den i sin helhet