DINs Ungdanskompani

DINs Ungdanskompani formas varje år av de unga yrkesstudenter som gör sin Yrkespraktik/APL (Arbetsplatsförlagda lärande) hos någon av Dans i Nords residenskoreografer.

De unga dansarna får möjlighet till utveckling och samtidigt fungera som goda förebilder och inspiratörer för andra unga människor runt om i Norrbotten.

Att bli yrkesdansare innebär en lång utbildning där yrkespraktik är en viktig grundpelare för att uppnå de krav som den globala arbetsmarknaden ställer på professionella dansare.

Runt om i hela världen har danskompanierna försökt underlätta för de unga dansarna genom att starta olika former av Juniorkompanier där man kan ”växa” in i rollen som dansare genom att få arbeta med koreografer och framföra dansverk för publik.

Att yrkesdansutbildningen och yrkespraktiken fungerar är viktigt för arbetsgivarsidan och branschen i stort. Därför har Dans i Nord inlett ett samarbete med bl.a Kungliga Svenska Balettskolan och olika koreografer och danskonstnärer för att erbjuda unga yrkesdansarstudenter plats i DINs Ungdanskompani.

Sedan 2013 har Dans i Nord tagit emot avgångsstudenter från Kungliga Svenska Balettskolans Yrkesdansarutbildning som gjort sin Arbetsplatsförlagt Lärande(APL) hos Dans i Nords residenskoreografer.

Sedan 2011 skall enligt den nya förordningen alla avgångselever på Kungliga Svenska Balettskolan ha Arbetsplatsförlagt Lärande som bekostas av Skolverket och där Dans i Nord är en samarbetspartner tillsammans med Kungliga Baletten, Cullbergbaletten, Norrdans, GöteborgsOperans Danskompani med flera.

Audition: Januari – mars

Praktikperiod: Augusti – Oktober

Innehåll:
Daglig träning i balett och modernt
Workshops
Följa kreationsperiod
Repetitioner och premiär
Turné

Deltagare i DINs Ungdanskompani:

2016:
Alva Dunne, Daniel Wengelin, Teo Arici, Elin Ryman Myllyvaino, Shannon Taylor, Tekla Nilsson

2017:
Anna Maxstadh, Alma Edbom, Malin Bergman, Bente Gesine Stockhausen, Victor Hermundstad, Ulrika Österlund, Natasha Åman Träger, Laura Kaljunen, Aaron Saira, Yasmin Cynthia Guzel, Nicole Persson, Eerika Kraft.

2018:
Matina Ekman, Albin Bergström, Tom Henderson-Young, Alicia Wegmüller, Julienne Cederstam, Lucinda Rosell.

Bildgalleri

Klicka på respektive bild för att se den i sin helhet