* Genomförd
Möt oss på Folk och Kultur

Välkommen till programpunkten ”Tillgängligt kulturliv i otillgängligt kulturlandskap”!

Foto: Håkan Larsson

Ett samtal om framtidens kulturpolitik med tillgänglighet och ledarskap i fokus.

Glesbygd/storstad, urbanisering/åldrande befolkning, vad kan näringslivet spela för roll? Samverkansmodeller och Kulturliv ser olika ut.

Vilka blir konsekvenserna för vårt demokratiska samhälle om tillgänglighetperspektivet och kulturpolitiken inte följs upp och diskuteras?

Vad händer på riktigt i centrum och periferi?
Hela Sverige ska leva – eller?

 


Tid:
9 februari 2022, kl. 13:55 – 14:45
I direktsändning från Folk och Kultur 2022!
Programpunkten presenteras av Dans i Nord

Medverkande:
Helena Stenberg kommunstyrelsens ordförande i Piteå, Norrbotten
Tomas Vedestig ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Norrbotten
Anders Öberg regionråd i opposition, Region Norrbotten
Peppe Bergström-Hesselbom kulturchef, Region Norrbotten
Marie Larsson Sturdy verksamhetschef och konstnärlig ledare, Dans i Nord
Olof Westring utvecklingsstrateg, Dans i Nord

Varmt välkomna!