Unga Dans i Nord

 

Dans i Nord driver en särskild ungdomssatsning, Unga Dans i Nord (Unga DIN).

Arbetet med Unga DIN syftar till att nå ut med dans och danskonst till Norrbottens alla 14 kommuner.

Unga DIN samlar det dansfrämjande arbetet som riktas till barn och unga, t.ex. workshops och föreställningar, danstema i undervisningen, prova på dans och kill- och tjejdagar.

Genom att utveckla dansen i länets kommuner ökar vi också demokratin. Att bli sedd och få tillgång till olika sätt att uttrycka sina tankar, känslor och idéer är en rättighet.

En rättighet som stöds genom FNs barnkonvention. I artikel 31 slås fast att barn och unga har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet, både genom eget skapande och genom att få uppleva exempelvis dans som scenkonst.

Läs mer om Unga DINs verksamhet i urval:

Barnlördag

Beyond words

DINs Ungdanskompani

Information för arrangörer

Turnéer genom Unga DIN