Kontakt

Marie Larsson Sturdy
Verksamhetschef och Konstnärlig ledare / Chief Executive and Artistic Director
Tel: 0911-69 77 44
Mobil: 070-640 03 46
E-post: Marie.LarssonSturdy@dansinord.se

Olof Westring
Utvecklingsstrateg och tf Ekonom / Development Strategist and Acting Economist
Tel: 0911-69 69 91
Mobil: 070-640 74 33
E-post: Olof.Westring@dansinord.se

Adress:
Dans i Nord
Acusticum 4
Kunskapsallén 14 (OBS! Ej fakturaadress)
941 36 Piteå

E-post: info@dansinord.se