Mera dans

Exempel på övriga aktiviteter som Dans i Nord har att erbjuda:

Daglig träning

Workshops

Öppna repetitioner

Studiebesök

Publiksamtal

Sommarkurs

Inspirationspriset

Stor Dans, Stor Region

Utbuds- och fortbildningsdag