Utbuds- och fortbildningsdag

På Dans i Nords Utbuds- och fortbildningsdagar får ni ta del av vårt aktuella utbud för barn och unga i Norrbotten.

Samt lyssna på föreläsningar och erfarenheter om scenkonst för barn och unga med tyngdpunkten på DANS!

Kontakta gärna Dans i Nord för mer information!
E-post: olof.westring@dansinord.se
Tel: 0911-69 69 91

Genomförda Utbuds- och fortbildningsdagar:

2021

2020

2019