Historia

Hösten 1992 tog Norrbottens läns landsting i samarbete med Statens Kulturråd initiativet till att starta Sveriges första försöksverksamhet med regional danskonsulent. Initiativet resulterade i en reell ökning av Norrbottens läns invånares möjligheter att möta dans som konstform i skolor, fritidsverksamheter och på scenen.

I slutet av 90-talet var konsulentens roll som projektledare, rådgivare, arrangör och förmedlare av dans mycket omfattande. Parallellt fanns en rad viktiga projekt- och utvecklingsidéer som var beroende av såväl ekonomiskt som danskonsulterande stöd.

Ett av dessa var Piteå kommuns projektering av en förberedande dansarutbildning för elever i åk 7-9. Att ge extra intresserade och dansbegåvade unga möjlighet att starta en gedigen utbildning i den egna regionen var ett regional-, kultur- och utbildningspolitiskt viktigt beslut som även innebar en ökad efterfrågan på personer med konstnärlig, pedagogisk och administrativ danskunskap.

För att skapa en bas för såväl befintlig dansverksamhet som dansens utvecklingsmöjligheter gick Norrbottens läns landsting och Piteå kommun samman.

Kommunens och delar av länets medel för dans samlades och ett regionalt resurs- och utvecklingscentrum; Dans i Nord, bildades. Den nya verksamheten projekterades hösten 1999 och startade den 1 januari år 2000.