Om oss

Dans i Nord är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans och startades år 2000.

Dans i Nords vision är att beröra och berika både publik och utövare genom att skapa möjligheter till ett mångfasetterat dansliv. Vår strävan är att vara en viktig dansplattform för lokal, regional, nationell och internationell danskonst med en kraft för utveckling och känsla och respekt för dåtid, samtid och framtid. Dans i Nord vill främja möjligheterna för länsinvånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av dans i varje steg på alla nivåer.

Dans i Nord initierar, koordinerar och driver såväl långsiktiga utvecklingsprojekt som regelbundna aktiviteter med koppling till en rad samhällsområden – konst, kultur, utbildning, fritid, hälsa, näringsliv.

Samverkan med civilsamhället, offentliga förvaltningar, myndigheter och i växande grad även näringslivet är en förutsättning för arbetet. I dialog och/eller i samarbete med andra aktörer producerar, samproducerar och förmedlar Dans i Nord professionella föreställningar, arrangerar workshops, seminarier och föreläsningar för allmänheten eller valda målgrupper.

Dans i Nord är en verksamhet under Piteå kommun och Norrbottens läns landsting. Med stöd av Kulturrådet.