Du är här: Dans i Nord » Om oss

Om oss

Dans i Nords vision är att beröra och berika både publik och utövare genom att skapa möjligheter till ett mångfasetterat dansliv.

Vår strävan är att vara en viktig dansplattform för lokal, regional, nationell och internationell danskonst med en kraft för utveckling och känsla och respekt för dåtid, samtid och framtid.

Dans i Nord vill främja möjligheterna för länsinvånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av dans i varje steg på alla nivåer.

Dans i Nord är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans. Dans i Nord leds av verksamhetschefen. Verksamhetens övergripande långsiktiga mål är en välorganiserad regional struktur för dans, där samverkan mellan lokala, regionala, nationella och internationella dansaktörer gemensamt skapar goda möjligheter för länets invånare att utöva dans, ta del av danskonst, bilda och utbilda  sig samt vara yrkesverksamma inom dansområdet.

Dans i Nord initierar, koordinerar och driver såväl långsiktiga utvecklingsprojekt som regelbundna aktiviteter med koppling till en rad samhällsområden – konst, kultur, utbildning, fritid, hälsa, näringsliv.

Samverkan med civilsamhället, offentliga förvaltningar, myndigheter och i växande grad även näringslivet är en förutsättning för arbetet. I dialog och/eller i samarbete med andra aktörer producerar, samproducerar och förmedlar Dans i Nord professionella föreställningar, arrangerar workshops, seminarier och föreläsningar för allmänheten eller valda målgrupper. Praktiska pedagogiska danstjänster förmedlas till skolor och fritidsverksamheter.