Danspoolen

Danspoolen drevs som ett tillväxtprojekt inom Dans i Nord under perioden 1 juni 2010 till och med 31 maj 2013. Projektets syfte var att stärka stärka regionens attraktionskraft på besökare, unga dans- och rörelsekonstutövare, samt andra konst- och kulturintresserade invånare. Detta genom att bl.a. bredda dans- och rörelsekonstnärernas arbetsmarknad, så att de kan försörja sig […]

Artic Dance Circle

Interregprojektet Artic Dance Circle var en nordisk samproduktion. Produktionen genomfördes i samarbete mellan Dans i Nord, Dansearena Nord (Hammerfest, Norge), JoJo Oulu Dance Center (Uleåborg, Finland), Full Moon Dance Festival (Pyhäsalmi, Finland) och Kultur Skellefteå, med stöd från Interreg IV A Nord och Kulturkontakt Nord. Det första året, 2011, var Finland värdland för projektet och […]

Nästa steg

”Nästa steg” var ett regionalt utvecklingsprojekt under åren 2013 – 2015. Syfte och mål var att främja möjligheterna för Norrbottens läns invånare att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av professionell danskonst i Norrbotten, bl.a. genom att utveckla Dans i Nords föreställningsverksamhet. ”Nästa steg” genomsyrade hela Dans i Nords uppdrag, t.ex. genom att öka […]