Unga Dans i Nord

Dans i Nord driver en särskild ungdomssatsning, Unga Dans i Nord.

Arbetet med Unga Dans i Nord syftar till att nå ut med dans och danskonst till Norrbottens alla 14 kommuner.

Dans i Nord tar fram ett utbud för barn och unga som omfattas av ett regionalt turnéstöd. Gå in på Boka föreställningar för att läsa mer.

Beyond Words är Dans i Nords regionala turnéslinga till Norbottens samtliga kommuner, där ”danspaketen” skräddarsys utifrån kommunens specifika önskemål.

Unga Dans i Nord samlar det dansfrämjande arbetet som riktas till barn och unga, t.ex. workshops och föreställningar, danstema i undervisningen, prova på dans och kill- och tjejdagar.

Genom att utveckla dansen i länets kommuner ökar vi också demokratin. Att bli sedd och få tillgång till olika sätt att uttrycka sina tankar, känslor och idéer är en rättighet.

En rättighet som stöds genom FNs barnkonvention. I artikel 31 slås fast att barn och unga har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet, både genom eget skapande och genom att få uppleva exempelvis dans som scenkonst.

Barnföreställningar som turnerar genom Dans i Nord våren 2019

Tidigare turnéer