Unga Dans i Nord

Dans i Nord driver en särskild ungdomssatsning, Unga Dans i Nord. Arbetet med Unga Dans i Nord syftar till att nå ut med dans och danskonst till Norrbottens alla 14 kommuner.

Unga Dans i Nord samlar det dansfrämjande arbetet som riktas till barn och unga, t.ex. workshops och föreställningar, danstema i undervisningen, prova på dans och kill- och tjejdagar.

Barn och ungas rätt till Kultur

Genom att utveckla dansen i länets kommuner ökar vi också demokratin. Att bli sedd och få tillgång till olika sätt att uttrycka sina tankar, känslor och idéer är en rättighet.

En rättighet som stöds genom FNs barnkonvention om barn och ungas rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet – se artikel 31 – både genom eget skapande och genom att få uppleva exempelvis dans som scenkonst.

Boka dansföreställningar till skolan i höst

Sitter du och funderar på vilka dansföreställningar du ska boka 2018? Dans i Nord presenterar ett urval av dansföreställningar för barn och unga genom portalen Scenkonst i norr. Läs mer om föreställningarna på Scenkonstinorr.

De nio föreställningar som finns på Scenkonstinorrs sida är berättigade till turnéstöd som förmedlas genom Dans i Nord. Turnéstödet täcker kostnader för resa, hotell och traktamente för medverkande på turnén. Läs mer om Dans i Nords riktlinjer för turnéstöd här.

Boka dansföreställning för barn och unga:

Kontakt: Olof Westring – utvecklingsstrateg Dans i Nord.
E-post: olof.westring@dansinord.se
Tel: 0911-69 69 91
Mobil: 070-640 74 33

Gilla gärna Dans i Nord på Facebook!