Utbuds- och fortbildningsdag

På Dans i Nords utbudsdag får ni ta del av vårt aktuella utbud för barn och unga i Norrbotten, samt lyssna på föreläsningar och erfarenheter om scenkonst för barn och unga med tyngdpunkten på DANS!

Kontakta gärna Dans i Nord för aktuell information angående hösten 2020!
E-post: olof.westring@dansinord.se
Tel: 0911-69 69 91